معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۲۲:۲۹:۰۴

گروه آموزش های آزاد و مجازی و دفتر استعدادهای درخشان


دکتر مهدی عبدالملکی

سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

پست الکترونیکی: abdolmaleki11@yahoo.com, m.abdolmaleki@sjau.ac.ir