معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

يکشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۵:۵۶

معرفی معاونت


معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر سید احمد رضا موسوی زارع

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه

جزء دانشمندان پراستناد و یک درصد ISI

پست الکترونیکی: moosavizare@yahoo.com

شماره تماس: 08133117804 داخلی 109


برچسب ها: -