معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۵۱:۴۴

معرفی معاونت


دکتر سید احمد رضا موسوی زارع

استادیار و عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه

معاون آموزشی و پژوهشی

پست الکترونیکی: moosavizare@yahoo.com

شماره تماس: 08133117804 داخلی 109


برچسب ها: -