معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۵۰:۳۴

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی


مهندس مسلم درویشی

عضو هیأت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه

سرپرست امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس: 08133117804 داخلی 301

پست الکترونیکی: dmoslem@yahoo.com