Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/sjau/_wildcard_.sjau.ac.ir/index.php on line 29

Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/sjau/public_html/app/lib/autoload.php on line 13
معاونت آموزشي وپژوهشی - شرح خدمات معاون آموزشی

معاونت آموزشي وپژوهشی

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ساعت: ۱۱:۲۲:۰۴

شرح خدمات معاون آموزشی


 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
 2. برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همكاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشكده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
 3. پایش و ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعكاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی
 4. اجرای دوره های كوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
 5. برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
 6. برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
 7. اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
 8. ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع حسب مورد
 9. برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی  تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامع
 10. انجام امور اداری هیأت ممیزه و ابلاغ مصوبات آنها به واحد های ذی ربط
 11. نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع و سایر واحدهای ذی ربط
 12. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 13. نظارت بر امور هیأت ممیزه دانشگاه
 14. تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
 15. ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 16. نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 17. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 18. برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه
 19. همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 20. انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه