معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۸:۰۴

دفتر استعدادهای درخشان


دکتر احمد سام دلیری

 رئیس  دفتر استعدادهای درخشان

samdeliri@yahoo.com