معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۰:۳۷

دفتر استعدادهای درخشان


دکتر احمد سام دلیری

 رئیس  دفتر استعدادهای درخشان

samdeliri@yahoo.com