معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۲۳:۱۴:۵۳

دفتر استعدادهای درخشان


دکتر احمد سام دلیری

 رئیس  دفتر استعدادهای درخشان

samdeliri@yahoo.com