معاونت آموزشي وپژوهشی

پنحشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۲۷:۱۵

اعضای کمیته ترفیع


  1. دکتر سید احمدرضا موسوی زارع،معاون آموزشی و پژوهشی و رئیس کمیته
  2. دکتر ابوذر رمضانی نماینده رئیس دانشگاه و دبیر کمیته
  3. دکتر سید محمد حسینی نماینده رئیس دانگاه در حوزه معاونت پژوهشی

برچسب ها: - اعضا